חפש לפי
מס' הבקשה הישראלית
לדוגמא: 123450
 
תוצאות חיפוש >   פרטי תיק בקשה / פטנט
איתור בקשות קשורות לבקשה זו
מס' בקשה: 263293
הרכב מוסף עבור מכשיר שאיפה אלקטרוני
פרסום הגשת הבקשה: 31/12/2018
סימן סיווג בינלאומי (IPC): A24B 15/16 , B01J 20/10 , A24B 15/28 , B01J 20/20 , B01J 20/28 , B01J 20/18 , A24F 47/00
סימן סיווג בינלאומי (CPC): A24B 15/16 , A24B 15/284 , B01J 20/103 , B01J 20/18 , B01J 20/20 , B01J 20/28016 , A24B 15/167
מבקשים: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
תאריך הבקשה: 07/07/2017
סטטוס בקשה/ פטנט:
   בקשה חדשה
מצב טיפול:    פרסום ראשון
דין קדימה:
07/07/2016 15/204361 US
מספר בקשה בינלאומי: EP/2017/067160
מספר פרסום בינלאומי: 2018/007625
  נסח בקשה   הצגת הבקשה ב-WIPO
רשימת מסמכים
פרטי בקשה (3)
תכתובות בקשה חדשה (5)
תכתובות פטנט (1)


לראש העמוד (מאפיינים)
מאגר רשות הפטנטים חיפוש מתקדם חיפוש בסיווג בינלאומי הפקת מסמכים תנאי שימוש