חפש לפי
מס' הבקשה הישראלית
לדוגמא: 123450
 
תוצאות חיפוש >   פרטי תיק בקשה / פטנט
איתור בקשות קשורות לבקשה זו
מס' בקשה: 248817
מצג אזעקה רגיש לרעש
פרסום הגשת הבקשה: 31/01/2017
סימן סיווג בינלאומי (IPC): H04M 19/04 , G08B 06/00 , H04M 01/725 , H04M 01/57 , G08B 03/10
סימן סיווג בינלאומי (CPC): G08B 6/00 , G08B 3/10 , H04M 1/57 , H04M 1/72569 , H04M 19/044 , H04M 2250/12
מבקשים: MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC
תאריך הבקשה: 16/05/2015
סטטוס בקשה/ פטנט:
   בקשה הוזנחה
מצב טיפול:    בקשה הוזנחה
דין קדימה:
19/05/2014 14/281437 US
מספר בקשה בינלאומי: US/2015/031266
מספר פרסום בינלאומי: 2015/179252
  נסח בקשה   הצגת הבקשה ב-WIPO
רשימת מסמכים
פרטי בקשה (3)
תכתובות בקשה חדשה (5)


לראש העמוד (מאפיינים)
מאגר רשות הפטנטים חיפוש מתקדם חיפוש בסיווג בינלאומי הפקת מסמכים תנאי שימוש