חפש לפי
מס' הבקשה הישראלית
לדוגמא: 123450
 
תוצאות חיפוש >   פרטי תיק בקשה / פטנט
איתור בקשות קשורות לבקשה זו
מס' בקשה: 188036
שיטות ומכשיר לשיפור הרגישות של אלקטרופורזת איזור קפילרית
פרסום הגשת הבקשה: 20/03/2008
סימן סיווג בינלאומי (IPC): G01N
מבקשים: BECKMAN COULTER, INC.
תאריך הבקשה: 13/06/2006
סטטוס בקשה/ פטנט:
   בקשה הוזנחה
מצב טיפול:    בקשה הוזנחה
דין קדימה:
23/06/2005 60/693047 US
05/06/2006 11/446130 US
מספר בקשה בינלאומי: US/2006/023007
מספר פרסום בינלאומי: 2007/001834
  נסח בקשה   הצגת הבקשה ב-WIPO
לבקשה זו אין מסמכים


לראש העמוד (מאפיינים)
מאגר רשות הפטנטים חיפוש מתקדם חיפוש בסיווג בינלאומי הפקת מסמכים תנאי שימוש