חפש לפי
מס' הבקשה הישראלית
לדוגמא: 123450
 
חיפוש מתקדם במאגר רשות הפטנטים
מאגר רשות הפטנטים מאפשר לאתר פטנטים עפ"י מאפיינים שונים,לצפות בפרטי הבקשה ולהפיק עבורם נסח.
ניתן לסמן מספר בקשות באמצעות תיבות הסימון ולהפיק עבורן במרוכז תדפיסי מסמכים
שם אמצאה
 
(עברית / לועזית):
שם מבקש:
שם ממציא:
סיווג IPC:
 
סיווג CPC:
 
סטטוס ראשי: יומן:
סטטוס משני:
מס' בקשת פטנט: מ:
עד מס':  
תאריך בקשה:  מ:
 
עד תאריך:
 
תאריך דין קדימה: מ:
 
עד תאריך:
 
חיפוש על פי מספר
מס' בקשה בינלאומי:   /PCT   לדוגמא: PCT/HU1997/309
מס' פרסום בינלאומי: /WO לדוגמא: WO/2000/39693
סימוכין:
דין קדימה:
פטנ' קשורים לבקשה: לדוגמא: 123450
יחס מאפייני החיפוש:
       
 טיפים לחיפוש
ניתן לחפש פטנט ע''פ מילים וחלקי מילים המופיעים בשם האמצאה בעברית או באנגלית
חיפוש ע''פ סיווג מבוצע ע''פ סטנדרט הזנת הסיווגים הבינלאומי (IPC, CPC).
ניתן להזין מספר סיווגים לחיפוש ע''י הפרדה
באמצעות הסימן פסיק (',')
ניתן לבחור ביחס של או / וגם בין המילים
המשמשות לחיפוש בשם האמצאה, בין
סיווגים ו/או בין כל מאפייני חיפוש הפטנט
המוצגים במסך
לראש העמוד (מאפיינים)
מאגר רשות הפטנטים חיפוש מתקדם חיפוש בסיווג בינלאומי הפקת מסמכים תנאי שימוש